Chúng tôi là Agency phát triển nền tảng quảng cáo sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo)

Chúng tôi áp dụng những thuật toán trí tuệ nhân tạo để tạo ra một nguồn doanh thu mới cho Publisher và giúp Advertiser đạt được hiệu suất cao hơn trong chiến dịch quảng cáo

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢNG CÁO

Thẻ được phát hiện: Car, Tesla, Gray

Computer vision (Thị giác máy tính)

Chúng tôi huấn luyện mạng nơ-rôn nhân tạo để nhận diện ra được các đối tượng như thương hiệu, người nổi tiếng, xe hơi, vv... trên các hình ảnh tại các website và đối sánh các đối tượng đó với quảng cáo liên quan theo ngữ cảnh

Phân tích ngữ nghĩa

Chúng tôi sử dụng kỹ thuật phân cụm để ngăn chặn các từ ngữ và hình ảnh nhạy cảm, luôn đảm bảo quảng cáo của chúng tôi được hiển thị trong môi trường an toàn và thân thiện với thương hiệu

Tối ưu hóa

Chúng tôi sử dụng phương pháp Deep learning (một phương pháp của học máy) để hiển thị quảng cáo tại các vị trí thích hợp nhất trên mạng quảng cáo của chúng tôi để có độ tương tác cao nhất với khách hàng tiềm năng

ĐỐI TÁC